Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Muzikálové konzervatórium Alkana v BratislaveHľadať
 
 

Kritériá prijatia

Kritériá 2019-20-1.jpg

 

Leták na stiahnutie

 

 

 

Prijímacie skúšky sú zamerané na:
1. Zistenie vedomostí všeobecného vzdelania. Prihliada sa na študijné výsledky žiaka v základnej škole. Žiak tiež píše krátku esej na zadanú tému.
2. Zistenie miery umeleckého talentu žiaka v oblasti herectva, spevu a tanca s dôrazom na jeho osobnostný prejav. Prihliada sa na výsledky žiaka v základnej umeleckej škole alebo inej umeleckej aktivite. Žiak môže predložiť diplomy alebo kópiu vysvedčenia zo ZUŠ.
3. Mieru osobnosti žiak preukáže vyplnením testu zadaného školským psychológom.
4. U žiaka sa vyžaduje dobrý zdravotný stav, dobré hlasové dispozície, dobré študijné výsledky a umelecký talent.

Na skúšky sa žiak pripraví nasledovne:

Herectvo:
1. Zarecituje naspamäť jednu báseň alebo úryvok z prózy alebo monológ z divadelnej hry (podľa vlastného výberu).
2. Predvedie pohybovú etudu bez slov s krátkym príbehom v rozsahu 2 minút.
3. Prečíta zadaný text, ktorý mu určí skúšobná komisia.

Spev:
1. Zaspieva jednu ľudovú pieseň podľa vlastného výberu bez hudobného podkladu.
2. Zaspieva jednu muzikálovú alebo populárnu pieseň podľa vlastného výberu s hudobným podkladom, ktorý si žiak sám prinesie. (Hudobný podklad nesmie obsahovať spev.)
3. Skúšobná komisia zisťuje u žiaka jeho hlasový rozsah, intonačné a rytmické schopnosti.

Tanec:
1. Zatancuje vlastnú tanečnú ukážku (choreografiu) v ľubovoľnej tanečnej technike na hudobný podklad, ktorý si so sebou prinesie.
2. Predvedie vlastnú gymnastickú zostavu podľa svojich možností.
3. Zopakuje predvedenú tanečnú variáciu

Vlastný výber:
Žiak dostane priestor na predvedenie umeleckého výkonu, ktorý ho bližšie charakterizuje po umeleckej stránke. (Napríklad: hra na hudobnom nástroji, komediálny výstup, moderátorský prejav, ukážka z muzikálu a iné.)


 

033528

20.10.2019
ÚvodÚvodná stránka