Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Muzikálové konzervatórium Alkana v BratislaveHľadať
 
 

Vyučovacie predmety

Zoznam predmetov, ktoré sa vyučujú v konzervatóriu:

1. až 4. ročník (maturita)

Všeobecnovzdelávacie predmety
slovenský jazyk a literatúra
anglický jazyk
nemecký jazyk
občianska náuka
dejepis
informatika
etická výchova

Umelecké teoretické odborné predmety
dejiny divadla
dejiny hudby
dejiny muzikálu
rozbor drámy
umelecký prednes
javisková reč
fyziológia a hygiena hlasového aparátu
sluchová analýza
náuka o hudbe

Umelecké praktické odborné predmety
hlavný odbor štúdia – muzikálová tvorba
herectvo
spev
klasický tanec 
ľudový tanec
džezový tanec
step
hra na klavíri
šansón
ansámblový spev
javiskový pohyb
pantomíma
umelecká prax interná/verejná
 

5. a 6. ročník (absolutórium)

Všeobecnovzdelávacie predmety
anglický jazyk

Umelecké teoretické a praktické odborné predmety
hlavný odbor štúdia – muzikálová tvorba
herectvo
spev
džezový tanec
šansón
ansámblový spev
estetika dramatického umenia
moderovanie
dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
psychológia 
pedagogika
pedagogika hlavného odboru štúdia
metodika hlavného odboru štúdia
didaktika hlavného odboru štúdia
pedagogický seminár hlavného odboru štúdia
umelecká prax interná/verejná
práca pred kamerou a mikrofónom
pedagogicko-umelecká prax
estetický seminár
diplomový seminár
interpretačný seminár


 

033536

20.10.2019
ÚvodÚvodná stránka