Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Muzikálové konzervatórium Alkana v BratislaveHľadať
 
 

Základné informácie

Študijný odbor: 8226 Q 01 hudobno-dramatické umenie – muzikál

Súkromné konzervatórium Alkana vzniklo v roku 2006, s cieľom vytvoriť na škole typu konzervatória výučbu muzikálového zamerania v rámci hudobno-dramatického odboru.
Po úspešnom ukončení overovania muzikálovej výučby v roku 2012 bol škole oficiálne priznaný kód 8226 Q 01 a zaradený MŠVVaŠ SR do zoznamu študijných odborov.
Hlavným predmetom štúdia na konzervatóriu Alkana je predmet "muzikálová tvorba", ktorého proces výučby bol dlhodobo sledovaný, overovaný a v praxi potvrdil svoju výnimočnosť. Umeleckú prax, žiaci získavajú pravidelným účinkovaním v muzikálových predstaveniach Divadle Alkana.

Štúdium na konzervatóriu je šesťročné. Po štvrtom ročníku je ukončené maturitnou skúškou.
V piatom a šiestom ročníku sa umelecké štúdium dopĺňa štúdiom odborných pedagogických predmetov, čo umožní absolventom po ukončení šiesteho ročníka vyučovať na základných umeleckých školách. Zároveň je absolvent konzervatória spôsobilý účinkovať v divadle, viesť umelecké súbory alebo pokračovať v štúdiu na umeleckých vysokých školách a univerzitách humanitného smeru.
Po ukončení šiesteho ročníka získa absolvent konzervatória vyššie odborné umelecké vzdelanie s titulom diplomovaný umelec (DiS. art.) akceptované v krajinách Európskej únie v rámci tabuľky ISCED ako 5B.
Konzervatórium Alkana  prijíma žiakov z celého Slovenska. Každý rok sa otvára len jedna trieda s výučbou muzikálu.

 


 

033527

20.10.2019
ÚvodÚvodná stránka